Üniversite öğretim üyesi ilanında hata üstüne hata yaptı

Fırat Üniversitesi tarafından 18 Eylül 2023 tarihli Resmi Gazete’de 4 Araştırma Görevlisi ve 2 Öğretim Görevlisi kadrosu ilan edilmiştir.

Söz konusu kadroları incelediğimizde, ilgili yükseköğretim kurumu tarafından Dış İlişkiler Biriminde (YÖS) çalıştırılmak üzere Öğretim Görevlisi ilanı verildiği ve özel şart olarak “Tezli yüksek lisans yapmış olmak. Belgelendirmek kaydıyla üniversitelerin Erasmus veya Dış İlişkiler Birimlerinde çalışmış olmak.” Olduğu, aranan asgari yabancı dil puan şartının ise 50 olarak yazılı görülmektedir.

09 Kasım 2018 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanan “Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav İle Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik”in 6 ncı maddesinde yer alan “Adaylarda, yabancı dille eğitim ve öğretim yapılan programlardaki öğretim görevlisi kadrolarına yapılacak atamalarda atama yapılacak programın eğitim dilinde; bilim alanı yabancı dille ilgili kadrolara yapılacak öğretim görevlisi atamaları ile 4/11/1981 tarihli ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 5 inci maddesinin birinci fıkrasının (ı) bendi uyarınca zorunlu yabancı dil dersini vermek üzere öğretim görevlisi kadrolarına yapılacak atamalarda ilgili dilde; yükseköğretim kurumlarının uluslararası ilişkiler ile yabancı dille ilgili uygulamalı birimlerinde istihdam edilecek öğretim görevlisi atamalarında, en az bir dilde Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilen merkezi yabancı dil sınavından en az 85 puan veya eşdeğerliği kabul edilen bir sınavdan bu puan muadili bir puana sahip olma şartı aranır.” hükmü yer almaktadır.,

Dış İlişkiler (YÖS) biriminin yabancı dille ilgili uygulamalı bir birim olduğu açık olduğundan, ilanda aranan yabancı dil şartının 50 değil, 85 olması gerektiği açıktır.

Üniversite ilanda hatalı olarak yer verdiği yabancı dil şartını düzeltmek yerine 5 Ekim 2023 tarihinde web sayfasından duyurduğu ön değerlendirme sonuçlarıyla toplamda 7 adayı sınava çağırmıştır. Adayların yabancı dillerine baktığımızda ise hiç birinin ilgili mevzuat gereği aranan 85 yabancı dil şartını taşımadığı görülmektedir.

Dış ilişkilerle ilgili uygulamalı birimlerde en az 85 yabancı dil şartının aranmasının sebebi, üniversitelerin uluslararasılaşma politikaları kapsamında gerek yurt dışı üniversitelerle iletişimin kurulması gerekse uluslararası öğrenci alım süreçlerinde aday öğrencilerle yabancı dil düzeyi iyi olan adayların iletişim kurabileceği kişilerin istihdam edilmesidir.

Bu çerçevede değerlendirildiğinde; Fırat Üniversitesinin yabancı öğrenci sınav süreçlerinde (YÖS) çalıştıracağı uygulamalı birim öğretim görevlisinde en az 85 yabancı dil puanı şartı araması gerektiği kuşkusuzdur.
Sonuç olarak, sınava çağrılan 7 adayın ilerleyen süreçte mağdur olmaması için Fırat Üniversitesi tarafından anılan kadronun iptal edilmesi mevzuata uygun olacaktır!

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir